MANTI EMEK İSTER

Türk Mutfağının geleneksel damak tadı
olan mantıyı, kalitesini ve lezzetini

bozmadan siz değerli tüketicilerimize
ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz.

Bolu Mantısı

Ürünlerimizde %100 dana kıyması kullanılmaktadır

Delimiter

Firmamız faaliyetine 2006 yılında 60 m² alanda 1 hamur yoğurma makinesi ve 1 mantı kesme bıçağı ile Bolu Mantısı üretmek üzere başlamıştır. Zaman içerisinde siz değerli tüketicilerimizin memnuniyetleri ile büyüyerek bugün Tuzla, Orhanlı’da bulunan 2500 m² üretim tesisimizle Türkiye genelinde hizmetine devam etmektedir.

Sürekli tüketici memnuniyeti

Temel ilkemiz tüketici sağlığı ve yüksek hizmet kalitesini sağlamaktır

Delimiter

Siz değerli tüketicilerimizin bizlere duyduğu güven ile üzerimize aldığımız kaliteli, lezzetli, güvenli gıda üretme sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda üretimimiz ürün güvenliği ve kalite yönetim gerekliliklerini içeren BRC Global Market standardını ve Çevre yönetim, İş sağlığı ve güvenliği etik ve sosyal uygunluk gerekliliklerini içeren SMETA 2 Pillar Sedex kriterlerini karşılamaktadır.

Image module
Türkiye'nin mantı tercihi

Türkiye geneli perakende ve toplu tüketim mantı satışı

Delimiter

Türkiye’nin doğusundan batısına ulusal marketlerin, market zincirlerinin, okulların, hastanelerin, catering firmalarının toptan veya perakende mantı ihtiyacını karşılamaktayız.

Daha fazlası için
Şeflerin Tercihi

Ürünlerimiz

Delimiter
2,5 kg Üçgen Mantı
Buğday Unu (gluten içerir)
Delimiter
2,5 kg Bohça Mantı
Buğday Unu (gluten içerir)
Delimiter
600 gr Üçgen Mantı
Buğday Unu (gluten içerir)
Delimiter
Mantı Emek Ister

Sorumluluklarımız

Delimiter
Image module

Ürettiğimiz ürünlerin kaliteli ve güvenli ürün ve hizmet sunarak müşterimizin sağlığını korumak en yüksek hizmet kalitesi sağlamak daima müşteri memnuniyeti prensibini temel ilke olarak benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda nitelikli ve profesyonel personeliyle, müşteri isteklerine özen göstererek, standartlara uygun, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda, güvenli ürün üretmeyi ve müşterilerine sunduğu kaliteli ve güvenli ürün ile Türkiye’nin örnek işletmesi olmayı kendine amaç edinmiştir.

Bu amaca ulaşmak için; takım ruhu ile çalışarak tüm çalışanlarımızı bu doğrultuda yönlendirmek, tedarikçilerimizle bütünleşerek sosyal sorumluluk standartlarını benimsemek ve sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda “Güvenli ve Kaliteli Gıdaya” ulaşmak iş ilkesi ve yaşam felsefesi olarak kabul edilmiştir.

 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Çevresel boyutlarına belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
 • Çalışanları ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi,
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
 • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizin sürekli geliştirmektir.
Image module

 

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyunu görüşüne açık olacaktır.
Yönetim, taahhütte bulunduğu politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.
Image module
 • Değişimi yakalamak ve büyümek için, sürekli gelişime ve ilgili taraflara açık olacağız.
 • Çalışan sağlığı ve iş güvenliği firmamızın tüm çalışanlarının sorumluluğudur.
 • Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.
 • Her işi yapmak için daima daha güvenli yol vardır.
 • Firmamızda, çalışan sağlığı ve iş güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer çalışan sağlığı ve iş güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır.
 • Firmamızda iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve faydalı şekilde kullanılacaktır.
 • Firmamız, OHSAS:18001 standardını etkin bir şekilde uygulamak ve çalışan sağlığı ve iş güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir.

Bu politika Mantıye Gıda San Ltd. Şti. olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olup sürdürülebilirliğimizi sağlamak adına taahhüt ettiklerimizi içerir.

Çocuk işçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkında duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşında küçük çalışan bulundurmamaya, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerine sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik,mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli, ve önemli kriter olarak kabul edileceğini,işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğu,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlarından geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai süresinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak;asgari ücret altında ücret olmamasını,fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmenliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların (FLA, ILO, ETI) kurallarını takip etmeyi,

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi,

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğunu bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara Eko Tekstil’in standartlarına ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesinin belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, taahhüt eder.

 • Kaliteli, Gıda Güvenliği ilkelerine uygun, Helal olan hammaddeleri kullanarak helal üretim yaptığımızı,
 • Müşterilerimize sağlıklı ürünler sunarak, beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında yerine getirmeyi,
 • Doğal kaynakları korumayı, tüm çevre, sağlık, çalışma mevzuatı, tüzük ve yasalarını takip ederek uymayı, kirliliğin ve atıkların kaynağında azaltılması için temiz üretim teknolojilerini kullanarak atığı kaynağında azaltmayı,
 • Sürekli gelişmeye yönelik çalışmalar yaparak tüketicimize, kaliteli, yenilikçi, verimli, rekabetçi, düzenli ve helal ürün ve hizmetler sunmayı,
 • Uygun organizasyon altyapısı ile düzenli destek hizmet ve eğitim imkanları sağlayarak, çağdaş çalışma ortamı ve koşulları sunmayı,
 • Ürün güvenliği, sağlık ve çevre duyarlılığı ilkelerini benimseyerek çalışanlarımıza, ticari ahlak ve etik değerlere uygun, adil ve sağlam temellere oturmuş bir işbirliği yapısı sağlamayı,
 • Tedarikçilerimizin, toplumsal değerlere saygılı, çevreye ve insan sağlığına duyarlı ve yasalara tümüyle bağlı helal üretim, paketleme ve satış ticari anlayışı çerçevesinde faaliyet göstermelerini sağlamayı,
 • Toplumun, örnek gösterdiği bir firma olmayı ve bu doğrultuda tüm süreçlerimizi sürekli denetleyip, iyileştirerek faaliyet gösterdiğimiz sürece örnek bir firma olmayı taahhüt ederiz.
Image
Organik ürünler
Mantımız %100 dana kıymalı olup içeriğinde soya, katkı malzemesi ve koruyucu kimyasal bulunmamaktadır.
Image
Tüketici sağlığı
Sağlığınızı korumayı, en yüksek hizmet kalitesi ve daima tüketici memnuniyetini temel ilke olarak benimsedik.
Image
Satış ağı
Mantı-Ye ürünleri güvenirliği, kalitesi ve lezzeti sayesinde Türkiye genelinde satışa sunulmuştur.
Mantı Emek İster

Bize ulaşın

Delimiter

MANTIYE GIDA İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

Orta Mah. Livan Sok. No: 8/1 Tuzla, İstanbul

 

Telefon

0216 652 25 75

 

Faks
0216 652 25 76
Görüşleriniz Bizim İçin Önemlidir

İletişim Formu

Delimiter

Reload Captcha

Sürekli tüketici memnuniyeti

Sizden Gelenler

Delimiter
İş çıkışı evde ne yemek yapsam diye düşünürken Migros'ta çıktı karşıma. Hem pratik hem de tam bir ev mantısı. Bu kadar lezzetlisini bir annem yapıyor bir de Mantıye.
Kapanma ve tadı gerçekten mükemmele yakın. Migros sayesinde tanıştık kendisiyle
Migros’tan sürekli sizin mantınızı alıyoruz. 4 yaşındaki kızım üçgen mantınızı çok seviyor. Hep merak ediyordum güvenilir malzemelerle mi yapılıyor diye? Artık %100 eminim. @manti_ye
Hiçbir ev mantısında bulamadığım lezzeti kaliteyi güveni manti-ye ile sağladık. Teşekkürler mantı-ye sizi damak tadımızla takip edeceğiz.